MA-Theses

Master students are invited to formulate research questions for their theses that continue the research that is presented in the theses below.

 • Bijl, A. van (2022) Dutch, English and Everything in Between: Scenarios of the Interplay of Language Policies and Practises in Participatory Bodies at Utrecht University.
 • Rekar, A. (2021) Humor & Inclusie. Een casestudy naar de relatie tussen de perceptie van het humorklimaat op de werkvloer en het gevoel van inclusie onder medewerkers van een internationale organisatie.
 • Morwood, M. (2021) Multilingual council meetings at Utrecht University. An examination of how lingua receptiva, non-verbal communication and the role of the chairperson contribute to effective multilingual council meetings.
 • Naber, K. (2021) Van Chinees naar Chinese Nederlander. Een diachroon onderzoek naar de representatie van Chinese Nederlanders.
 • Al Kalaf, H. (2021) Perceived Trust, Fairness and Efficacy in the Dutch Asylum Centres: Syrian Refugees Looking Back on COA’s Information and Communication.
 • Levert, B. (2021) Nederlands is Niet Altijd the Language we Speak Around Here: An Analysis of Multilingual Language Policies in Dutch University Councils.
 • Correale, V. (2020) Multilingualism in University Council meetings. What contribution can Lingua Receptiva make to the inclusivity of an internationally oriented university?
 • Gulikers, E. (2019) “Please sign the document and send it back to me”. Een onderzoek naar (in)directheid in e-mailverzoeken van internationale studenten aan het International Office Geesteswetenschappen
 • Daalen, F. van (2018) De wereld in de collegezaal. Een onderzoek naar het didactisch handelen van docenten van de Universiteit Utrecht in de international classroom.
 • Postman, h. (2017) Het potentieel van lingua receptiva in de Europese Commissie. Een onderzoek naar de implementatie van ‘lingua receptiva’ binnen het Directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie.
 • Wery, A. (2017) To which extent can lingua receptiva improve the internal communication at the European
  Commission?
 • Bracht N. van (2017) Metacommunicatie in meertalige, probleemoplossende gesprekken
 • Niessen, M. (2016) De rol van Lingua Receptiva in het West-Vlaamse grensgebied. Effectiviteit van Duits-Nederlandse conversaties in Lingua Receptiva vergeleken met conversaties in Engels als Lingua Franca
 • Smeenk, L. (2016) What do you mean? Betekenisonderhandelingen in video- en chatgesprekken tussen middelbare scholieren in een interculturele context.
 • Prete, A. (2015) Cross-culturele analyse naar beleefdheid in verzoeken in Nederlands en Italiaans.
 • Brand, N.M. (2015) ‘Wat gebleven is, is de levende erfenis van een langdurig gedeeld verleden.’ Een media analyse van de postkoloniale beeldvorming rond de excuses van Nederland aan Indonesië.
 • Meer, H.C. van der (2015) “Niemand in mijn privéomgeving kon zich er iets bij voorstellen”. Een onderzoek naar de invloed van communicatie op de re-integratie van militairen na hun uitzending naar Uruzgan.
 • Hofmans, S. (2015) Miscommunicatie tussen arts en migrantenpatiënt in de huisartspraktijk. Een onderzoek naar de verschillen in het aantal miscommunicaties tussen consulten met en zonder informele tolk, en bij hoog en bij laag wederzijds begrip.
 • Blom, L. (2015) Twee talen, één gedachte? Een kwalitatief onderzoek naar de beoordeling en efficiëntie van de workshop ‘Growing Up Bilingual’ en de samenstelling en beweegredenen van haar deelnemers
 • Heystek, C.H.M. (2015) ‘I Like You So Much Better When You’re Naked: Analysis of gender norms on the covers of Men’s Health and Women’s Health’
 • Verbiest, F.J. (2014) Spaanstalige jongvolwassenen in Amsterdam en hun gebruik van de Nederlandse taal.
 • Louen, S.M. (2014) Receptieve Meertaligheid bij de Euregio Rijn-Waal.
 • Proost, A.S. (2014) Onderzoek naar de online (publieks)diplomatie van Nederland en de Verenigde Staten.
 • Kroon, L.J. (2014) Intercultureel begrip in het onderwijs. Een onderzoek naar de invloed van computer-ondersteunende communicatie op de ontwikkeling van intercultureel begrip binnen het TILA-project.
 • Kroon, L.Y. (2014) Hoe beïnvloedt de ‘mental map’ het repatriëringsproces van expat-partners en welke rol speelt communicatie hierin?
 • Mars, I.J.M. (2014) Learning apart together.
 • Stams, L.J. (2014) Luisterend leren: een onderzoek naar luistertaal in het NT2-onderwijs in Nederland en Vlaanderen
 • Scholte Lubberink, M.T. (2014) Go Local. Onderzoek naar interculturele competenties bij ex-deelnemers van vrijwilligersreizen.
 • Ridder, B.A. van de (2014) Alumni Interculturele Communicatie hebben een streepje voor op de arbeidsmarkt! Onderzoek naar hoe alumni Interculturele Communicatie bijdragen aan efficiënte communicatie in multiculturele werksituaties.
 • Leow, X.O. (2014) Veranderingen in de communicatie tussen overheid en Chinezen in Nederland – Een onderzoek naar de communicatiepolitiek jegens migranten.
 • Burks, J. (2014) “één van de moeilijkste postings” Een kwalitatief onderzoek naar factoren van invloed op de re-entry van de Nederlandse partner van de corporate repatriate.
 • Voestermans, M. (2014) Van Lingua Receptiva naar Luistertaal: Een verantwoording van een populairwetenschappelijk boek.
 • Prete, A. (2014)  Cross-culturele analyse naar beleefdheid in verzoeken in Nederlands en Italiaans
 • Fan, Q.Y. (2014) Publieksdiplomatie via Sociale media #paradox#悖论#; Een vergelijkend onderzoek naar de inzet van sociale media voor de uitvoering van publieksdiplomatie door de Nederlandse ambassades in China, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.
 • Kahwagi, R.E. (2014) Reis jezelf (Inter)cultureel bewust.
 • Snijkers, L. (2014) Grensoverschrijdende communicatie in Zuid-Limburg. Een etnografisch onderzoek naar de keuze van Lingua Receptiva en dialecten in grensoverschrijdende communicatie in Zuid-Limburg.
 • Oude, I. de (2013) Door vreemde oren gehoord – het belang van taalvariatie binnen het Nederlands voor taalonderwijs aan uitwisselingsstudenten
 • Schaller, L. (2013) Asymmetrie in lingua receptiva. Een onderzoek naar de invloed van de L2-kennis op Nederlands-Duitse lingua receptiva
 • Slinger, N.C. (2013) Van pers- naar krantenbericht: Globalisering contra Lokalisering?
 • Guijt, T. (2013) “Het is niet mijn cultuur, dat is best lastig”: Een onderzoek naar de communicatie tussen verpleegkundigen en patiënten in de psychiatrie.
 • Klaveren, S.E. van (2013) Lingua receptiva in mondelinge communicatie. Een onderzoek naar de praktijk van lingua receptiva voor een efficiëntere communicatie binnen het Directoraat-Generaal Vertaling van de Europese Commissie.
 • Wassmer von Langenstein, Y. (2013) Een Postkoloniaal Perspectief op Interculturele Communicatie: Biografische Interviews met Nederlandse Expats in Indonesië.
 • Hagemeijer, E.T.E. (2013) Lokaliseren of Standaardiseren? Onderzoek naar het gebruik van communicatieve strategieën op internationale en gelokaliseerde merkpagina’s op Facebook
 • Vries, A.A. de (2013) Lingua receptiva in de vertaalpraktijk van de Europese Commissie. Een onderzoek naar de praktijk en potentie van lingua receptiva voor een efficiënter vertaalproces binnen het directoraat-generaal Vertaling voor de Europese Commissie.
 • Schuttrups, A (2012) Biz Kazanacağiz: Wij gaan winnen Een etnografisch onderzoek naar de interculturele communicatie binnen Utrechtse amateurvoetbalverenigingen.
 • Denge, G.J.M. ter (2012) Linguae Intergermanica: The Use of Low Saxon, English, Dutch, German, and Receptive Multilingualism in Northern Dutch – Northern German Communication.
 • Koedijker, B. (2012) Humor op de werkvloer: een onderzoek naar het effect van humor tijdens vergaderingen bij een internationale organisatie.
 • Lith, A.C. (2012) “Groeten uit de Dapperbuurt. Een onderzoek naar begroetingen in een multiculturele belwinkel.”
 • Traa, I.J. (2102) Studiesucces en diversiteit
 • Aït Taleb, S. (2012) Happy expat. Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op het geluk van de expat vandaag de dag.
 • Messelink, H.E. (2011) Unity in Superdiversity. Europese hoedanigheid en interculturele leergierigheid in de Erasmusgeneratie 2.0.
 • Schottelndreier, B.M. (2011) Healthy communication. Uma pesquisa qualitativa sobre a interacção intercultural entre os parceiros de desenvolvimento de saúde internacionais e os functionários de saúde em Moçambique.
 • Brandriet, R. (2011) Tijd van komen en gaan – exploratief onderzoek over remigratie vanuit Nederland naar Marokko.
 • Beukers, W. (2011) Mission (im)possible: Onderzoek naar de rol van de faciliteerder in georganiseerde ontmoetingen tussen Joden en Palestijnen.
 • Lukács, G.K. (2011) 1956: Climax zonder succes; 1989-90: Anticlimax met succes Beeldvorming over Hongarije en de Hongaren in Nederlandse kranten tijdens de Opstand van 1956 en de Systeemverandering van 1989-90.
 • Edelkoort, C.C. (2011) Terug naar huis – De rol van communicatie in het proces van repatriëren.
 • Egmond, M.P.(2011) Europese Meertaligheidpolitiek in Bedrijf.
 • Dagelet, A.R. (2011) Het afscheid van de brontekst. Een onderzoek naar de toepassing van het culturele filter bij de totstandkoming van de Nederlandse IKEA catalogus.
 • Halevi, I, (2011) Classroom Interaction between Gifted International Students: A Case Study.
 • Severs, R. (2010) Interculturele competentie als academische vaardigheid – Een onderzoek naar de succesfactoren van de deelname van Chinese studenten aan het Nederlands universitair onderwijs
 • Thouars, D. (2009) Working abroad in a multinational organization
 • Kouwenhoven, R.F. (2010) Publieksdiplom@tie.
 • Berg, I. van den (2009) El holandés no existe?! Een onderzoek naar beeldvorming over Nederland en Nederlanders in Argentijnse dagbladen vóór en na het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta.
 • Tempel, M. (2009) Vertalen met perspectief : een effectonderzoek naar culturele aanpassingen in de Duitse en Engelse vertaling van de Nederlandse audiotour van het Rijksmuseum.
 • Ven, E. van der (2009) Semiotiek in reclame : een semiotische analyse van Nederlandstalige advertenties van Franse en Duitse automerken.
 • Farissi, N. el (2008) De beeldvorming van Nederland en Nederlanders in binnen- en buitenlandse dagbladen vanaf 2002-2006.
 • Silvius, J. (2008) Hoe communiceert een mediator? Een onderzoek naar de communicatieve vaardigheden van de mediator in (interculturele) mediation.
 • Mikkers, M. (2008) Interactie in de interculturele collegezaal : onderzoek naar de mondelinge interactie tussen Nederlandse docenten en internationale studenten.
 • Geugten, J. van der (2008) Van leermeester tot maatschappelijk werker: wil de echte leraar opstaan?
 • Yin, X. (2008) Zes tijdzones en een wereld van verschil : een discoursanalyse van reclamatie-patronen in een Nederlands – Chinese Handelsfirma.
 • Haan, A. de (2008) Contrastieve analyse van reclames van Duitse en Franse automerken verschenen in Nederlandse tijdschriften.
 • Graaf, J.J. de (2008) Al-Jazeera English: the Opinion and the Other Opinion. A comparison between ideologies in CNN International and Al-Jazeera English.
 • Thouars, D. de (2007) Co-creation communication.
 • Witte, E.M. de (2007) Linguistic Awareness of Cultures: een vergelijkend onderzoek naar de interculturele communicatieve ervaringen van, in Nederland gevestigde, Franse en Engelse expats.
 • Kloppenburg, Y. (2007) Interculturele communicatie, ideologie en een alternatieve benadering.
 • Bruens, E. (2007) Het gezicht van de krant: historisch corpus onderzoek naar de rol van Gestalt principes bij de verandering in de vormgeving van de voorpagina van het NRC Handelsblad versus De Telegraaf.
 • Twilt, S. (2007) “Hmm.. hoe zal ik dat vertellen?” De rol van de niet professionele tolk in arts-patient-gesprekken.
 • Bronsdijk, M. (2007) Interpreter in the language analysis interview: translation machine or second interviewer?
 • Busstra, M. (2007) Intercultural Communication Training: a research on the importance of ‘shared understanding’ regarding professional concepts, terminology and situations in intercultural collaboration settings
 • Hees, G. van (2007) Culturele aanpassingen in de Nederlandse en Engelse IKEA catalogus : de ontwikkeling van een linguistisch analysemodel voor cultuurvergelijkend tekstonderzoek
 • Esser, J. R. (2007) Visual literacy en de kracht van afbeeldingen.
 • Hoevers, T. (2006) Telefoontraining op de werkplek: Onderzoek naar het effect van communicatietraining op basis van authentieke simulatie op het communicatieve handelen van medewerksters van de politievakorganisatie ACP tijdens telefoongesprekken met vakbondsleden.
 • Jong, E. de (2006) Voedsel of medicijn? Intertekstualiteitsonderzoek naar de aidspolitiek van de Zuid-Afrikaanse president Mbeki en de weergave daarvan in de Zuid-Afrikaanse en Nederlandse pers.
 • Vierbergen-Schuit, K.R. (2006) “Dat is mij zelfs helemaal onbekend, duseh…”, Kennisaccumulatie en markering van kennismodaliteit van institutionele sleutelbegrippen in cumulatieve interviews.
 • Beerkens, R. (2006) Let’s keep it simple – a research on the appreciation of German native speakers and English native speakers on different levels of technical English in functional corporate documentation.
 • Hoogh, S. de (2006) ‘Eenheid door Verscheidenheid’ Identiteitsconstructie binnen de Europese Eenwording.
 • Glopper, J.  de (2005) Een kloof in het denken. Een onderzoek naar de metaforen waarmee de relatie tussen de burger en de politiek vanaf 2002 wordt geduid

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *