Impact

Advisory reports

Frederike Groothoff, Trenton Hagar, Kimberley Mulder, Kimberly Naber, Saskia Spee, Stefan Sudhoff, and Jan D. ten Thije (2022) How to be inclusive without excluding others? Multilingualism & Participation at Utrecht University (luistertaal/lingua receptiva) Final report of the Project Multilingualism and Participation. Utrecht: Utrecht University.
Annemieke Mack, Jeanine Klaver, Vanja Ljujic, Inge Versteegt, en J.D ten  Thije (2021) Informatieoverdracht COA, Eindrapportage. Publicatie van Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Den Haag: Regioplan beleidsonderzoek en Universiteit Utrecht.
Thije, J.D. ten, Gooskens, Charlotte, Daems, Frans, Cornips, Leonie,  Smits, Mieke (2017) Lingua receptiva: Position paper on the European Commission’s Skills Agenda.  Den Haag: De Nederlandse Taalunie. Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Godfried, R. & I. Pahladsingh  (2013) We zijn geen langstudeerders omdat we lui zijn. Persoonlijke verhalen van langstudeerders met of zonder migratieachtergrond waarvan de ouders wel of niet academisch gevormd zijn. Vanuit het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Universiteit Utrecht. Begeleiding: Jan D. ten Thije.
Klaveren, J. van, de Vries & J. D. ten Thije (2013) Practices and Potentials of Intercomprehension. Research into the efficiency of intercomprehension with regard to the workflow at the Directorate-General for Translation of the European Commission. Utrecht University.
Marloes Egmond (2010) Meertaligheid in het Utrechtse Midden- en Kleinbedrijf. Samenvatting van het onderzoeksrapport. Advies in opdracht van de Gemeente Utrecht. Universiteit Utrecht. Begeleider: Jan D. ten Thije.
Thije, J.D. ten (2009) Wat is nodig voor verantwoorde linguïstische arbeidsbemiddeling? Noodzakelijke werkzaamheden en deskundigheid bij de voorbereiding en uitvoering van een zorgvuldige contra-expertise bij de taalanalyse van asielzoekers. Universiteit Utrecht. Advies in opdracht van de Taalstudio Amsterdam.

Recent interviews and media attention

2017

2016

2015

  • De luistertaal van Jan ten Thije. De werkplek. DUB 15 december 2017.
  • Luistertaal op Drongofestival. September 2015.

2014

  • Jan ten Thije (2014) Als je in het Nederlands tegen een Duitser praat, lijkt hij toch veel te begrijpen. Hoe komt dat? De Telegraaf, 8 februari 2014
  • Luistertaal op Drongofestival. September 2014.

2013

  • Will Tinnemans (2013) ‘Luistertaal kan hulpmiddel zijn voor anderstalige kinderen’ De kracht van meertaligheid, Forum, 13-14.
  • Luistertaal op Drongofestival. September 2013
  • Maarten Dessing (2013) Met luistertaal begrijp je anderstaligen sneller. De Standaard, 05 Nov. 2013,
  • Liesbeth Koenen (2013) Liever luistertaal. Interview met Jan ten Thije NRCH, 15 juni 2013,
  • Ruben Dieleman (2013) UU-studenten presenteren documentaire over luistertaal. DUB, 29 mei 2013

Special projects 

Lingua Receptiva / Luistertaal

Interviews, newspapers’ articles, and an internet documentary film can be found at a special Dutch website www.luistertaal.nl.

G5 Diversiteit in talent

In het kader van het G5 project van de Universiteit Utrecht ‘In de wieg gelegd voor de wetenschap’ deden Riva Godfried en Irfaanah Pahladsingh in 2013 onderzoek naar de langstudeerders binnen de Geesteswetenschappen. Zij interviewden studenten met en zonder migratieachtergrond en ook studenten van wie de ouders wel of geen academische opleidingen hebben genoten. Hun adviesrapport met de aanbevelingen is hier lezen.

Practices and Potentials of Intercomprehension

As a result of the Second Translation Studies Days (20 and 21 September 2012) in Brussels  Simone van Klaveren, Joanne de Vries and Jan ten Thije executed a study on the application of Intercomprehension at the Directorate-General for Translation (DGT) at the European Commission in Brussels. The focus of their interviews with employees at DGT was on researching whether intercomprehension could be of help in reducing translation costs, while maintaining a functional translation service respectful of quality and considerate of the European multilingualism policy. The report and the recommendations can be read here.
Interkulturelle Eröffnung der Behörden

Op 23 oktober 2012 was er in de Stad Hamm in Duitsland een een conferentie over  ‘Vielfalt und Weitblick im Behördenalltag. Fachtagung zur interkulturellen Öffnung der Verwaltungen. Centrale vraag was hoe kan een gemeente zijn personeel zo optimaal kan voorbereiden op permanente migratie en mobiliteit binnen Europa. In dit kader gaf Jan ten Thije de openingslezing. De handout is hier te lezen. Op de dag bleek dat diverse steden in Duitsland  inmiddels gebruik maken van de Gesprächsfibel Interkulturelle Kommunikantion in Behörden (Porila & Ten Thije 2008, Meidenbauer).

Milleniumdoelencongres 18 – 24 november 2010.

Het Millenniumdoelencongres ging over de millenniumdoelen en met name hoe deze een uitdaging vormen voor de jongerengeneratie, georganiseerd door AEGEE-Utrecht. Het vond plaats in Utrecht, van 18 tot en met 24 november 2010. Tijdens dit congres ontmoetten jongeren van drie continentten elkaar en de Utrechtse samenleving. In dit kader verzorgden Janneke Fernhout en Jan D. ten Thije een training over interculturele communicatie.

Multilingualism in the City of Utrecht.

The city council of Utrecht has an active policy promoting multilingualism (see internationale zaken and Utrecht Multilinguistic labatory). Within the framework of this local policy Marloes Egmond, a student of the Master intercultural communication at Universiteit Utrecht, has investigated multilingualism in companies in Utrecht. (download report).

Contraexpertise Taalanalyse Asielzoekers

De Taalstudio Amsterdam is the knowledge centre in the field of language analysis. De Taalstudio provides language analyses, contra-expertises and second opinions by professional linguists for a great number of languages.
In an ongoing legal discussion about the onset, organisation and budget of the contra expertise in the Netherlands the layer, Mr. Verbaas, requested for a report about the prerequisites for reliable contra expertise in the Netherlands (download report).

Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research

The international project NIFLAR, Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research, has received a grant from the European Union. The University of Utrecht coordinates this project, in which eight universities cooperate in and outside Europe and which has started on 1 January 2009. The aim of NIFLAR is to make foreign language education more authentic and interactive through innovative e-learning environments.
Students of the Master Intercultural Communication at Universiteit Utrecht have contributed to NIFLAR research.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *