Header image at Jan D. ten Thije

Interculturele communicatie en meertaligheid op de werkvloer

“Intercultural communication is a substantive form of multilingualism and not a deviation from monolingualism.”

Dr. Jan D. ten Thije is als universitair hoofddocent/onderzoeker verbonden aan het Departement Talen, Literatuur en Communicatie & Utrecht Institute for Linguistics (UiL-OTS) van de Universiteit van Utrecht.

Eerder was hij als ‘Hochschuldozent’ verbonden aan het Institut für Interkulturelle Kommunikation van de Technische Universität Chemnitz (1996-2002), als gasthoogleraar aan het Institut für Angewandte Sprachwissenschaft van de Universität Wien (2001) en als docent/onderzoeker aan het Instituut voor Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam (1994-1996).

Hij studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht (1994) op een onderzoek naar interculturele communicatie in onderwijsadviesinstellingen.

Zijn belangstelling en deskundigheid ligt op het terrein van institutionele en interculturele communicatie in multiculturele en internationale organisaties, luistertaal, (receptieve) meertaligheid, interculturele training, taalonderwijs en functionele pragmatiek.

Hij coördineert het masterprogramma Interculturele Communicatie bij het Departement Taal, Literatuur en Communicatie van de Universiteit van Utrecht.

Jan D. ten Thije is redacteur van het European Journal for Applied Linguistics (EuJAL) uitgegeven door Mouton de Gruyter en serie editor van de Utrecht Studies in Language and Communication (USLC) uitgegeven door Brill Publications, Leiden.

Hij is pianist van het ‘Het Amsterdams Volks- Salon- en Amusementsorkest‘About Jan D. ten Thije

Prof. dr. Jan D. ten Thije is an expert in the field of intercultural communication and (receptive) multilingualism.